Handicap

Hoe nu verder? Je GVB is binnen en je kunt nu (bijna) overal ter wereld een rondje golf lopen. Maar je wilt meer. Ook die Handicap begint langzaam in zicht te komen…Het volgende stuk geeft je uitleg over hoe je je handicap kunt halen bij de SGV Maastricht, hoe deze zal veranderen, en hoe je deze kunt laten registreren.

Verkrijgen EGA Handicap

De maximum EGA Handicap voor dames en heren is 36.0. Een speler krijgt een EGA Handicap nadat hij binnen 12 maanden drie scores over 18 of 9 holes heeft ingeleverd gebaseerd op deze maximum handicap van 36, waarvan één score 36 of meer Stablefordpunten moet zijn. Elke score moet ondertekend zijn door de speler en de marker.

Het aantal Handicap Slagen kan worden bepaald door in de Tabel voor EGA Playing Handicaps een Exact Handicap van 36.0 op te zoeken en de daarbij behorende Playing Handicap af te lezen.

Voor Het Rijk van Margraten zijn deze:

Tabel Het Rijk van Margraten 18 holes
Tabel Tabel Het Rijk van Margraten 1e 9 holes
Tabel Het Rijk van Margraten Golf 2e 9 holes

De scores moeten gemaakt zijn onder Qualifying Condities.

Van de drie ingeleverde scores wordt uitsluitend de score met het hoogste aantal Stablefordpunten gebruikt ter berekening van de EGA Handicap.

De Exact Handicap van de speler wordt : 36 – (het hoogste aantal Stablefordpunten – 36) x (113 : Slope Rating).

De 3 scorekaarten dienen te worden ingeleverd bij de Handicapcommissie van SGV Maastricht. Dit gebeurt via de secretaris. Postadres: Grote Looiersstraat 19A01, 6211 JH Maastricht

Verandering van Handicap

Na het behalen van de eerste handicap zal deze in de loop der tijd veranderen. Qualifying kaarten die zijn gelopen op een bepaalde handicap en waar een score op behaald is van meer dan 36 Stableford punten zorgen voor een verlaging van de betreffende handicap.

Scores die binnen de bufferzone vallen(zie hieronder in de tabel) laten de hoogte van handicap onveranderd.

Scores die minder dan deze bufferzone zijn zorgen voor een verhoging van de handicap.

Na het jaar waarin de eerste officiële handicap is behaald is de speler verplicht om minimaal 4 Qualifying kaarten per jaar in te leveren om een actieve handicap te behouden.

Voor uitgebreide informatie en een meer diepgaande uitleg over het behalen van een handicap, het onderhouden hiervan, en over qualifying condities, bekijk het volgende document:

EGA Handicap Systeem 2007 uitgegeven door de NGF

Registreren Handicap bij SGV Maastricht

SGV Maastricht is een onderdeel van de NSGV. Dit betekent dat SGV Maastricht gerechtigd is om handicaps te registreren. Elke aanpassing dien je door te geven bij SGV Maastricht.

Voor je eerste handicap stuur je de 3 Qualifying kaarten op naar de secretaris (zoals hierboven vermeld). De handicapcommissie zal je handicap invoeren in het systeem en dit is dan op korte termijn bekend bij de NGF en is officieel.

Gaat het om een aanpassing van je handicap (naar boven of naar beneden) dan geef je dit door per e-mail via secretaris@sgvmaastricht.nl en daarin vermeldt je de volgende zaken:

– Naam Speler
– Naam Marker
– Exact Handicap Speler
– Stableford score Speler

De originele Qualifying kaart houd je zelf. Bewaar deze goed, er kan aan het einde van het jaar een controle plaatsvinden waarbij je deze kaart moet kunnen overleggen.English Version to Follow. See Dutch Version in the meantime

Scroll to top